Polityka prywatności

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Bieżnikowania Opon Lipowa S.C. Henryk Caputa i Wspólnicy z siedzibą 34-324 Lipowa ul. Lipowska 190A.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z nami listownie na adres: ul. Lipowska 190A, 34-324 Lipowa oraz emailowo na adres opony.lipowa@gmail.com.
3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w ramach wzajemnych relacji biznesowych. Są to przekazane przez Państwa dane osobowe, które mogą dotyczyć Państwa reprezentantów, właścicieli lub pracowników.
4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy w celu przedstawienia oferty handlowej, wysyłania informacji o produktach, promocjach, bieżącego kontaktu, w celach marketingowych, w celu zawarcia i realizacji umów sprzedaży produktów oraz w celu przeprowadzania rozliczeń finansowych i windykacji należności.
5. Państwa dane możemy przekazywać: osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki oraz innym odbiorcom np. ubezpieczycielom, przewoźnikom, podmiotom świadczącym nam usługi audytowe, pomoc prawną oraz instytucjom, które z mocy prawa mogą żądać przekazania danych.
6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy biznesowej, w celu zawarcia i wykonania umowy oraz po jej wykonaniu w celu realizacji ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych, przez okres wynikający z przepisów prawa, a w szczególności ustaw podatkowych, w tym ustawy o podatku dochodowym oraz ustawy o podatku od towarów i usług, lub/i w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych lub/i do momentu odwołania zgody.
7. Podstawą prawną przetwarzania jest Art. 6 ust. 1 lit. a lub/i lit.b lub/i lit. c lub/i lit. f. wyżej cytowanej ustawy.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
9. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z poważaniem
Zakład Bieżnikowania Opon Lipowa S.C.
Henryk Caputa i Wspólnicy

Cenimy Twoją prywatność

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.